• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thị Huyền
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La / Lê Thị Huyền; Trần Xuân Huy
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 77 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái quát những vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La.
Từ khóa tự do Ngân hàng TMCP
Từ khóa tự do Khách hàng cá nhân
Từ khóa tự do Cho vay
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Xuân Huy
00000000nam a2200000 a 4500
00126550
0027
004AA82FA01-4824-4564-94B5-1373C8E933FA
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616135553|zpdchien
082|a332|bL46H
100|aLê, Thị Huyền
245|aNâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La / |cLê Thị Huyền; Trần Xuân Huy
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a77 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái quát những vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Từ đó, nhận diện thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La.
653|a Ngân hàng TMCP
653|a Khách hàng cá nhân
653|aCho vay
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aTrần, Xuân Huy
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào