• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 664 T7364N
    Nhan đề: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đối với dây chuyền sản xuất Chả giò đông lạnh của nhà máy chế biến thực phẩm Vissan Bắc Ninh. /

DDC 664
Tác giả CN Trịnh, Đắc Nguyên
Nhan đề Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đối với dây chuyền sản xuất Chả giò đông lạnh của nhà máy chế biến thực phẩm Vissan Bắc Ninh. / Trịnh Đắc Nguyên; Đặng Thị Thanh Quyên, Từ Việt Phú
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 81 tr. ; 30 cm
Tóm tắt Khảo sát và đánh giá thực trạng điều kiện nhà xưởng, dây chuyền thiết bị, quy trình sản xuất và quy trình vệ sinh. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, thành phẩm trước khi xây dựng ISO 22000:2018 đạt yêu cầu kĩ thuật theo quy định. Xây dựng được hệ thống tài liệu ISO 22000:2018, và đưa ra giải quyết được vấn đề gặp phải vấn đề vệ sinh, vấn đề thiết bị, vấn đề con người. Do đó đã xây dựng được quy trình giải quyết vấn đề đã khảo sát được, xây dựng bổ sung 1 số quy trình, xây dựng kế hoạch HACCP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Từ khóa tự do Hệ thống quản lý
Từ khóa tự do ISO 22000:2018
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm
Từ khóa tự do Sản xuất chả giò đông lạnh
Môn học Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Từ, Việt Phú
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Thanh Quyên
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000029351
00000000nam#a2200000ui#4500
00126551
00210
00402E31BE7-657E-47A7-800B-634524D8E72D
005202106161504
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616150434|zbtthang
082 |a664|bT7364N
100 |aTrịnh, Đắc Nguyên
245 |aXây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đối với dây chuyền sản xuất Chả giò đông lạnh của nhà máy chế biến thực phẩm Vissan Bắc Ninh. / |cTrịnh Đắc Nguyên; Đặng Thị Thanh Quyên, Từ Việt Phú
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300 |a81 tr. ; |c30 cm
520 |aKhảo sát và đánh giá thực trạng điều kiện nhà xưởng, dây chuyền thiết bị, quy trình sản xuất và quy trình vệ sinh. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, thành phẩm trước khi xây dựng ISO 22000:2018 đạt yêu cầu kĩ thuật theo quy định. Xây dựng được hệ thống tài liệu ISO 22000:2018, và đưa ra giải quyết được vấn đề gặp phải vấn đề vệ sinh, vấn đề thiết bị, vấn đề con người. Do đó đã xây dựng được quy trình giải quyết vấn đề đã khảo sát được, xây dựng bổ sung 1 số quy trình, xây dựng kế hoạch HACCP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
653 |aHệ thống quản lý
653 |aISO 22000:2018
653 |aAn toàn thực phẩm
653|aSản xuất chả giò đông lạnh
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aTừ, Việt Phú|eNgười hướng dẫn
700 |aĐặng, Thị Thanh Quyên|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000029351
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000029351 Kho Mở - Lĩnh Nam 664 T7364N Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1