• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 664 T685H
    Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng hộp tích hợp màng Map bảo quản quả xoài và bơ /

DDC 664
Tác giả CN Trần, Thị Hồng Hậu
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng hộp tích hợp màng Map bảo quản quả xoài và bơ / Trần Thị Hồng Hậu; Nguyễn Thị Mai Hương, Chu Xuân Quang
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 60 tr. ; 30 cm
Tóm tắt Nghiên cứu hộp tích hợp màng MAP để bảo quản nông sản. Xác định hiệu quả bảo quản quả xoài, quả bơ của hộp tích hợp màng MAP. Xây dựng quy trình bảo quản quả xoài và quả bơ bằng hộp tích hợp màng MAP. Xác định được những biến đổi chất lượng của quả xoài và quả bơ sáp khi bảo quản bằng hộp tích hợp màng MAP để thấy được khả năng bảo quản bằng hộp, làm cơ sở đề xuất bảo quản các loại quả có giá trị xuất khẩu tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Bảo quản quả xoài
Từ khóa tự do Hộp tích hợp
Từ khóa tự do Màng Map
Từ khóa tự do Bảo quản quả bơ
Môn học Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Chu, Xuân Quang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Hương
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000029353
00000000nam#a2200000ui#4500
00126553
00210
004CF8C9D34-AFC0-43CC-8668-51191B7C9D2C
005202106161523
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616152317|zbtthang
082 |a664|bT685H
100 |aTrần, Thị Hồng Hậu
245 |aNghiên cứu ứng dụng hộp tích hợp màng Map bảo quản quả xoài và bơ / |cTrần Thị Hồng Hậu; Nguyễn Thị Mai Hương, Chu Xuân Quang
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300 |a60 tr. ; |c30 cm
520 |aNghiên cứu hộp tích hợp màng MAP để bảo quản nông sản. Xác định hiệu quả bảo quản quả xoài, quả bơ của hộp tích hợp màng MAP. Xây dựng quy trình bảo quản quả xoài và quả bơ bằng hộp tích hợp màng MAP. Xác định được những biến đổi chất lượng của quả xoài và quả bơ sáp khi bảo quản bằng hộp tích hợp màng MAP để thấy được khả năng bảo quản bằng hộp, làm cơ sở đề xuất bảo quản các loại quả có giá trị xuất khẩu tại Việt Nam.
653 |aBảo quản quả xoài
653 |aHộp tích hợp
653 |aMàng Map
653|aBảo quản quả bơ
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aChu, Xuân Quang|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn, Thị Mai Hương|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000029353
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000029353 Kho Mở - Lĩnh Nam 664 T685H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1