• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 664 L9789H
    Nhan đề: Đánh giá thực trạng An toàn thực phẩm tại bếp ăn của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 2020 /

DDC 664
Tác giả CN Lưu, Việt Hùng
Nhan đề Đánh giá thực trạng An toàn thực phẩm tại bếp ăn của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 2020 / Lưu Việt Hùng; Nguyễn Thị Mai Hương, Hà Thị Anh Đào
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 65 tr. ; 30 cm
Tóm tắt Nghiên cứu đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm bếp ăn trường mầm non thực hiện tại toàn bộ 30 bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2020. Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư. Đánh giá kiến thức, kỹ năng thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp.
Từ khóa tự do Bếp ăn
Từ khóa tự do Trường mầm non
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm
Môn học Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Anh Đào
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Hương
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000029352
00000000nam#a2200000ui#4500
00126555
00210
00415D965A7-1001-45BC-82CF-CA010ABB4481
005202106161544
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210616154421|zbtthang
082 |a664|bL9789H
100 |aLưu, Việt Hùng
245 |aĐánh giá thực trạng An toàn thực phẩm tại bếp ăn của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình 2020 / |cLưu Việt Hùng; Nguyễn Thị Mai Hương, Hà Thị Anh Đào
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300 |a65 tr. ; |c30 cm
520 |aNghiên cứu đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm bếp ăn trường mầm non thực hiện tại toàn bộ 30 bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2020. Đánh giá thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư. Đánh giá kiến thức, kỹ năng thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến tại các bếp ăn tập thể của các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp.
653 |aBếp ăn
653 |aTrường mầm non
653 |aAn toàn thực phẩm
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aHà, Thị Anh Đào|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn, Thị Mai Hương|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000029352
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000029352 Kho Mở - Lĩnh Nam 664 L9789H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1