• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621
    Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật đo lường /

DDC 621
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật đo lường / Đinh Thị Hằng,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 264 tr. ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS: Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật công nghiệp, Khoa điện
Tóm tắt Trình bày kiến thức về kỹ thuật đo dùng trong ngành điện hiện nay. Giới thiệu những phép đo cơ bản để ứng dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp. Trình bày các dụng cụ đo, nguyên lý đo và phương pháp đo các thông số. Sử dụng các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị.
Từ khóa tự do Đo lường điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật đo lường
Từ khóa tự do Thiết bị điện
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Đỗ, Quang Hiệp
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Khánh
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Hưng
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126578
0024
004CFCE49F6-98E0-4AB7-9E31-37B0C5012D48
005202110051021
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c69701
039|a20211005102148|btvdien|y20210629083225|zmttrang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a621
245 |aGiáo trình kỹ thuật đo lường / |cĐinh Thị Hằng,...[và những người khác]
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a264 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS: Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật công nghiệp, Khoa điện
520 |aTrình bày kiến thức về kỹ thuật đo dùng trong ngành điện hiện nay. Giới thiệu những phép đo cơ bản để ứng dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp. Trình bày các dụng cụ đo, nguyên lý đo và phương pháp đo các thông số. Sử dụng các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị.
653 |aĐo lường điện
653 |aKỹ thuật đo lường
653 |aThiết bị điện
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
700 |aĐỗ, Quang Hiệp|eĐồng chủ biên
700 |aPhạm, Ngọc Khánh|eĐồng chủ biên
700 |aĐinh, Thị Hằng|eChủ biên
700 |aVũ, Duy Hưng|eĐồng chủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
Không tìm thấy biểu ghi nào