• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.37
    Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật đo lường /

DDC 621.37
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật đo lường / Đinh Thị Hằng;...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 264 tr. ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS: Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Tóm tắt Kỹ thuật đo lường trình bày các kiến thức về kỹ thuật trong ngành điện hiện nay. Đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật đo lường, các cơ cấu chỉ thị, các chuyển đổi về đo lường, đo dòng điện và điện áp, đo các thông số của mạch điện, đo công suất và năng lượng...
Từ khóa tự do kỹ thuật
Từ khóa tự do đo lường
Từ khóa tự do điện
Khoa Điện
Tác giả(bs) CN Đỗ, Quang Hiệp
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Khánh
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Hưng
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126579
0024
004A6A29832-CDFF-4563-B5BA-36BD209C5125
005202106290858
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c69.701
039|a20210629085813|bttthoai|c20210629085605|dttthoai|y20210629083429|zttthoai
041 |avie
044 |avm
082 |a621.37
245 |aGiáo trình kỹ thuật đo lường / |cĐinh Thị Hằng;...[và những người khác]
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a264 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS: Trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
520 |aKỹ thuật đo lường trình bày các kiến thức về kỹ thuật trong ngành điện hiện nay. Đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật đo lường, các cơ cấu chỉ thị, các chuyển đổi về đo lường, đo dòng điện và điện áp, đo các thông số của mạch điện, đo công suất và năng lượng...
653 |akỹ thuật
653 |ađo lường
653 |ađiện
690 |aĐiện
700 |aĐỗ, Quang Hiệp|eĐồng chủ biên
700 |aPhạm, Ngọc Khánh|eĐồng chủ biên
700 |aĐinh, Thị Hằng|eĐồng chủ biên
700 |aVũ, Duy Hưng|eĐồng chủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
Không tìm thấy biểu ghi nào