DDC 332
Tác giả CN Phan, Thị Thu Hà
Nhan đề Quản trị ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2009
Mô tả vật lý 342 tr. ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tóm tắt Trình bày cơ bản về quản trị và nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại. Cuốn sách viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, chế độ và thực tiễn hoạt động của Ngân hàng thương mại.Cuối mỗi chương đều có câu hỏi và một số bài tập nhỏ giúp bạn đọc ôn lại những nội dung cơ bản của chương.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Nghiệp vụ ngân hàng
Khoa Tài chính ngân hàng
Ngành Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Thảo
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126580
0025
0043FB14324-350E-4DF3-A098-E3FA91FAC63B
005202106290858
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c62000
039|a20210629085820|bmttrang|y20210629085212|zmttrang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a332
100 |aPhan, Thị Thu Hà
245 |aQuản trị ngân hàng thương mại / |cPhan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2009
300 |a342 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
520 |aTrình bày cơ bản về quản trị và nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại. Cuốn sách viết về ngân hàng thương mại, cũng như chính sách, chế độ và thực tiễn hoạt động của Ngân hàng thương mại.Cuối mỗi chương đều có câu hỏi và một số bài tập nhỏ giúp bạn đọc ôn lại những nội dung cơ bản của chương.
653 |aQuản lý
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aNghiệp vụ ngân hàng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
700 |aNguyễn, Thị Thu Thảo|eĐồng chủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
Không tìm thấy biểu ghi nào