DDC 332.12
Tác giả CN Phan, Thị Thu Hà
Nhan đề Quản trị ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Thảo
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2009
Mô tả vật lý 344 tr. ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS: Trường đại học kinh tế quốc dân
Tóm tắt Cuốn sách nêu lên các khái niệm tổng quan chung về ngân hàng, các dịch vụ của ngân hàng, nguồn vốn, tài sản, tín dụng và các chính sách liên quan. Đồng thời nêu ra các rủi ro tín dụng và lãi suất, định giá các dịch vụ của ngân hàng thương mại, và maketing ngân hàng, quản lý vốn và phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại...
Từ khóa tự do thương mại
Từ khóa tự do quản trị
Từ khóa tự do ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Thảo
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126581
0025
004F29DF9BF-89F3-4F72-9E2E-EF0A4D9A8D92
005202106290902
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c62,000
039|a20210629090233|bttthoai|c20210629090056|dttthoai|y20210629085306|zttthoai
041 |avie
044 |avm
082 |a332.12
100 |aPhan, Thị Thu Hà
245 |aQuản trị ngân hàng thương mại / |cPhan Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Thảo
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2009
300 |a344 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS: Trường đại học kinh tế quốc dân
520 |aCuốn sách nêu lên các khái niệm tổng quan chung về ngân hàng, các dịch vụ của ngân hàng, nguồn vốn, tài sản, tín dụng và các chính sách liên quan. Đồng thời nêu ra các rủi ro tín dụng và lãi suất, định giá các dịch vụ của ngân hàng thương mại, và maketing ngân hàng, quản lý vốn và phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại...
653 |athương mại
653 |aquản trị
653 |angân hàng
700|aNguyễn, Thị Thu Thảo|eĐồng chủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
Không tìm thấy biểu ghi nào