• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 V97C
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Kido /

DDC 332
Tác giả CN Vũ, Kiều Chinh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Kido / Vũ Kiều Chinh; Đỗ Thị Thu Quỳnh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 82 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Đưa ra thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Kido. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Kido.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thu Quỳnh
00000000nam a2200000 a 4500
00126583
0027
00480D97758-6AD8-4F72-B985-08146ACCF94D
005202107120923
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210712092347|zthyen
082|a332|bV97C
100|aVũ, Kiều Chinh
245|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Kido / |cVũ Kiều Chinh; Đỗ Thị Thu Quỳnh
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a82 tr. ; |c30 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aTrình bày cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Đưa ra thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Kido. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Kido.
653|aVốn
653|aHiệu quả sử dụng
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
700|aĐỗ, Thị Thu Quỳnh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào