• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 537 V85H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Điện tử công suất và ứng dụng /

DDC 537
Tác giả CN Võ, Thu Hà
Nhan đề Tài liệu học tập Điện tử công suất và ứng dụng / Võ Thu Hà; Nguyễn Thị Thành
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2021
Mô tả vật lý 150 tr. ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thành
00000000nam a2200000 a 4500
00126584
0022
004B3AEC6E9-34E8-46E1-AF39-65C942E734B1
005202108031737
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20210803173751|zthyen
082|a537|bV85H
100|aVõ, Thu Hà
245|aTài liệu học tập Điện tử công suất và ứng dụng / |cVõ Thu Hà; Nguyễn Thị Thành
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2021
300|a150 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653|aTài liệu học tập
690|aĐiện
691|aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
700|aNguyễn, Thị Thành
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào