• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.381-2 T685H
    Nhan đề: Tài liệu học tập thực tập hệ thống viễn thông :

DDC 621.381-2
Tác giả CN Trần, Thị Hường
Nhan đề Tài liệu học tập thực tập hệ thống viễn thông : Lưu hành nội bộ / Trần Thị Hường, Vũ Trung Dũng
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
Mô tả vật lý 207 tr. ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Viễn thông
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Mạng máy tính và TTDL
Tác giả(bs) CN Vũ, Trung Dũng
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126585
0022
004EA6624AA-E2E4-4573-B9C4-FE7402C0DC29
005202108221126
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210822112640|bpdchien|y20210822112548|zpdchien
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381-2|bT685H
100 |aTrần, Thị Hường
245 |aTài liệu học tập thực tập hệ thống viễn thông : |bLưu hành nội bộ / |cTrần Thị Hường, Vũ Trung Dũng
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2019
300 |a207 tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
653 |aTài liệu học tập
653 |aHệ thống
653 |aViễn thông
690|aCông nghệ thông tin
691|aMạng máy tính và TTDL
700 |aVũ, Trung Dũng
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào