• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004
    Nhan đề: Tài liệu học tập lập trình hướng đối tượng C++ /

DDC 004
Tác giả CN Trần, Thị Hương
Nhan đề Tài liệu học tập lập trình hướng đối tượng C++ / Trần Thị Hương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 188tr. ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do C++
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126586
0022
004D0F91525-9984-4123-ADB9-0E9520009DEE
005202203030913
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220303091357|btvdien|y20210922174518|ztvdien
040 |aUneti
041 |aVie
082 |a004
100 |aTrần, Thị Hương
245 |aTài liệu học tập lập trình hướng đối tượng C++ / |cTrần Thị Hương
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2020
300 |a188tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aTài liệu học tập
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aLập trình
653 |aC++
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào