DDC 004
Tác giả CN Trần, Thị Lan Anh
Nhan đề Tài liệu học tập tin học văn phòng Mos / Trần Thị Lan Anh, Mai Mạnh Trừng, Lê Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.xb], 2021
Mô tả vật lý 450 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt cung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên sử dụng bộ phần mềm được ứng dụng trong công tác văn phòng theo chuẩn của Microsoft: phần mềm soạn thảo văn bản MicroSoft Word; phần mềm bảng tính MicroSoft Excel; phần mềm trình chiếu MicroSoft Powerpoint
Từ khóa tự do Mos
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Tin học văn phòng
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Mai, Mạnh Trừng
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thu Hiền
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126587
0022
0043BA03D5A-E5CD-4878-BFE2-4CCFD4973600
005202109242020
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210924202024|bpdchien|y20210924201642|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
082 |a004|bT685A
100 |aTrần, Thị Lan Anh|echủ biên
245 |aTài liệu học tập tin học văn phòng Mos / |cTrần Thị Lan Anh, Mai Mạnh Trừng, Lê Thị Thu Hiền
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.xb], |c2021
300 |a450 tr. ; |c24 cm.
520 |acung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên sử dụng bộ phần mềm được ứng dụng trong công tác văn phòng theo chuẩn của Microsoft: phần mềm soạn thảo văn bản MicroSoft Word; phần mềm bảng tính MicroSoft Excel; phần mềm trình chiếu MicroSoft Powerpoint
653 |aMos
653 |aKỹ năng
653 |aTin học văn phòng
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
700 |aMai, Mạnh Trừng|eđồng chủ biên
700 |aLê, Thị Thu Hiền|eđồng chủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào