• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 004
    Nhan đề: Tài liệu học tập bài tập lập trình hướng đối tượng C++ /

DDC 004
Tác giả CN Trần, Thị Hương
Nhan đề Tài liệu học tập bài tập lập trình hướng đối tượng C++ / Trần Thị Hương; Lê Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 153tr. ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do C++
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thu Hiền
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nad#a2200000ui#4500
00126588
0024
00418FDC2A4-590A-464B-9D97-222615318732
005202109280859
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210928085940|zthyen
040 |aUneti
041 |aVie
082 |a004
100 |aTrần, Thị Hương
245 |aTài liệu học tập bài tập lập trình hướng đối tượng C++ / |cTrần Thị Hương; Lê Thị Thu Hiền
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2020
300 |a153tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aTài liệu học tập
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aLập trình
653 |aC++
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
700|aLê, Thị Thu Hiền
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào