DDC 510
Tác giả CN Lay, C David
Nhan đề Linear Algebra and Its Applications / David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald
Lần xuất bản Fourth edition
Thông tin xuất bản University of Maryland - College Park, 2016
Mô tả vật lý 576 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Lay, R Steven
Tác giả(bs) CN McDonald, J Judi
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126591
0025
0041CD34A73-F396-4FED-9F1E-0C46BD29FDF1
005202111250852
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211125085213|bthyen|c20211125085129|dthyen|y20211125085119|zthyen
082 |a510|bL451D
100 |aLay, C David
245 |aLinear Algebra and Its Applications / |cDavid C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald
250 |aFourth edition
260 |aUniversity of Maryland - College Park, |c2016
300 |a576 tr. ; |ccm.
700 |aLay, R Steven
700 |aMcDonald, J Judi
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào