• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 510 D236G
    Nhan đề: Linear programming and Extensions /

DDC 510
Tác giả CN Dantzig, B George
Nhan đề Linear programming and Extensions / George . B Dantzig
Thông tin xuất bản Princeton University, 1963
Mô tả vật lý 224 tr. ; cm.
Khoa Khoa học cơ bản
Ngành Khoa học cơ bản
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126592
0026
0045C84F729-628E-48E6-9A84-F42E1F533659
005202111251010
008211125s1963 vm vie
0091 0
039|a20211125101011|bthyen|y20211125094208|zthyen
082 |a510|bD236G
100 |aDantzig, B George
245 |aLinear programming and Extensions / |c George . B Dantzig
260 |bPrinceton University, |c1963
300 |a224 tr. ; |ccm.
690 |aKhoa học cơ bản
691 |aKhoa học cơ bản
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào