DDC 343.597
Tác giả TT Quốc hội
Nhan đề Luật quản lý ngoại thương
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2017
Mô tả vật lý 52 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quản lý ngoại thương
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Luật pháp
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000011486-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00126595
0025
004374AB92E-F922-4DD2-97DB-6CFD05A03C65
005202111251059
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20211125105931|bthyen|c20211125105825|dthyen|y20211125105732|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a343.597|bL9609Q
110|aQuốc hội
245 |aLuật quản lý ngoại thương
260 |aH. : |bCông thương, |c2017
300 |a52 tr. ; |ccm.
653 |aPháp luật
653 |aQuản lý ngoại thương
690 |aKhoa học xã hội
691 |aLuật pháp
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000011486-7
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào