• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.412
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin :

DDC 335.412
Tác giả CN Ngô, Tuấn Nghĩa
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2018
Mô tả vật lý 190 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Mác
Từ khóa tự do Lênin
Khoa Lý luận chính trị
Ngành Lý luận chính trị
00000000nam#a2200000ui#4500
00126601
0024
0041F95FBBA-24AE-48AA-9819-C6437A396C98
005202209111001
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20220911100143|bmttrang|c20220909114442|dmttrang|y20211127175343|ztvdien
041 |aVie
082 |a335.412
100 |aNgô, Tuấn Nghĩa
245 |aGiáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bDành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2018
300 |a190 tr. ; |c24 cm.
653 |aKinh tế chính trị
653 |aGiáo trình
653 |aMác
653 |aLênin
690 |aLý luận chính trị
691 |aLý luận chính trị
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào