• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657 N4994H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Tiểu luận 1 Thu thập số liệu kế toán /

DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Quang Hưng
Nhan đề Tài liệu học tập Tiểu luận 1 Thu thập số liệu kế toán / Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Thanh Tâm
Thông tin xuất bản [k.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 112 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về doanh nghiệp, tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, thực trạng công tác kế toán tại doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Số liệu kế toán
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thanh Tâm
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00126876
0022
0045ECA8E8F-37CC-48B2-8CD6-7D0FA623B664
005202205311654
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220531165411|z01006017
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avn
082 |a657|bN4994H
100 |aNguyễn, Quang Hưng
245 |aTài liệu học tập Tiểu luận 1 Thu thập số liệu kế toán / |cNguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Thanh Tâm
260 |a[k.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a112 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
520 |aTổng quan về doanh nghiệp, tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, thực trạng công tác kế toán tại doanh nghiệp
653 |aKế toán
653 |aSố liệu kế toán
690 |aKế toán
691 |aKế toán
700 |aNguyễn, Thị Thu Hằng
700 |aTrần, Thị Thanh Tâm
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào