• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 657 L46M
    Nhan đề: Kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH cơ điện Hải Đăng /

DDC 657
Tác giả CN Lê, Thị Tuyết Mai
Nhan đề Kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH cơ điện Hải Đăng / Lê Thị Tuyết Mai; Lê Minh Thành
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý V, [60], 76 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về Công ty TNHH cơ điện Hải Đăng. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty...
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Hàng hóa
Từ khóa tự do Tiêu thụ hàng hóa
Môn học Kế toán
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Thành
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000030050
00000000nam#a2200000ui#4500
00127038
0027
0041FE5FBF2-D8A0-49D2-A79C-9C3624D00278
005202206090902
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220609090222|zmttrang
0410 |avie
08204|a657|bL46M
1001|aLê, Thị Tuyết Mai
24510|aKế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH cơ điện Hải Đăng / |cLê Thị Tuyết Mai; Lê Minh Thành
260 |c2022
300 |aV, [60], 76 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
5203 |aTổng quan về Công ty TNHH cơ điện Hải Đăng. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty...
653 |aKế toán
653 |aHàng hóa
653 |aTiêu thụ hàng hóa
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aLê, Minh Thành|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000030050
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030050 Kho Mở - Minh Khai 657 L46M Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1