• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 657 D238G
    Nhan đề: Kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt /

DDC 657
Tác giả CN Đào, Thị Giang
Nhan đề Kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt / Đào Thị Giang; Người hướng dẫn: Nguyễn Ánh Hồng
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, [118], 80 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả của công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt.
Từ khóa tự do Thu và trả
Từ khóa tự do Công nợ
Môn học Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ánh Hồng
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000030085
00000000nam#a2200000ui#4500
00127135
0027
004C48DC4C4-CE96-465A-8ED2-C765A1F0EBD1
005202206141534
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220614153436|bthyen|y20220614134058|zthyen
0410 |avie
08204|a657|bD238G
1001 |aĐào, Thị Giang
24510|aKế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả tại công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt / |cĐào Thị Giang; Người hướng dẫn: Nguyễn Ánh Hồng
260 |c2022
300 |aVIII, [118], 80 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aGiới thiệu tổng quan về công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt. Nêu ra thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu và công nợ phải trả của công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Khôi Nguyệt.
653 |aThu và trả
653 |aCông nợ
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aNguyễn, Ánh Hồng|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000030085
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030085 Kho Mở - Minh Khai 657 D238G Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1