• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994H
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Thành /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Trung Hiếu
Nhan đề Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Thành / Nguyễn Trung Hiếu; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, [9], 76tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Thành.
Từ khóa tự do Chất lượng
Từ khóa tự do Tín dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030464
00000000nam#a2200000ui#4500
00127194
0027
004093F5996-8494-4A84-AA8A-071914EF5794
005202206171441
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220617144120|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994H
1001 |aNguyễn, Trung Hiếu
24510|aNâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Thành / |cNguyễn Trung Hiếu; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thúy
260 |c2022
300 |aVII, [9], 76tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Thành.
653 |aChất lượng
653 |aTín dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Thị Thanh Thúy|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030464
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030464 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1