• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 C4701A
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn Liên /

DDC 332
Tác giả CN Chu, Đức Anh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn Liên / Chu Đức Anh; Người hướng dẫn: Ngô Hoài Nam
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 57tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn Liên.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Ngô, Hoài Nam
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030463
00000000nam#a2200000ui#4500
00127195
0027
0048A8786D1-A087-4AE5-BCE1-4602418F93C9
005202206171504
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220617150430|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bC4701A
1001 |aChu, Đức Anh
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn Liên / |cChu Đức Anh; Người hướng dẫn: Ngô Hoài Nam
260 |c2022
300 |aIX, 57tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn Liên.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNgô, Hoài Nam|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030463
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030463 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 C4701A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1