• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46N
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng MB Bank chi nhánh Đan Phượng /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thị Ngọc
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng MB Bank chi nhánh Đan Phượng / Lê Thị Ngọc; Người hướng dẫn: Đỗ Thị Thu Quỳnh
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 62tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày khái quát về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng MB Bank chi nhánh Đan Phượng Hà Nội.
Từ khóa tự do Hiệu quả hoạt động
Từ khóa tự do Tín dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thu Quỳnh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030461
00000000nam#a2200000ui#4500
00127197
0027
00444C6610C-701B-4CE0-9EC2-F83C49D696E9
005202206171532
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220617153208|bthyen|c20220617153136|dthyen|y20220617152935|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bL46N
1001 |aLê, Thị Ngọc
24510|aNâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng MB Bank chi nhánh Đan Phượng / |cLê Thị Ngọc; Người hướng dẫn: Đỗ Thị Thu Quỳnh
260 |c2022
300 |aVIII, 62tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày khái quát về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng MB Bank chi nhánh Đan Phượng Hà Nội.
653 |aHiệu quả hoạt động
653 |aTín dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001|aĐỗ, Thị Thu Quỳnh|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030461
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030461 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 L46N Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1