• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 V97
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương /

DDC 332
Tác giả CN Vũ, Thị Hồng Quyên
Nhan đề Nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương / Vũ Thị Hồng Quyên; Người hướng dẫn: Đỗ Mỹ Dung
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, [9], 68tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận hiệu quả cho vay ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Cho vay
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mỹ Dung
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030460
00000000nam#a2200000ui#4500
00127198
0027
004AB44C6A1-F6AC-4B64-BCA6-9A5F4C26DD30
005202206171544
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220617154442|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bV97
1001 |aVũ, Thị Hồng Quyên
24510|aNâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương / |cVũ Thị Hồng Quyên; Người hướng dẫn: Đỗ Mỹ Dung
260 |c2022
300 |aVIII, [9], 68tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày cơ sở lý luận hiệu quả cho vay ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Chương Dương.
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aCho vay
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001|aĐỗ, Mỹ Dung|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030460
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030460 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 V97 Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1