• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 322 N4994A
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà /

DDC 322
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Anh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà / Nguyễn Thị Phương Anh; Người hướng dẫn: Đoàn Phương Ngân
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, [9], 69 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
Tóm tắt Cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của của doanh nghiệp. Đưa ra thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà...
Từ khóa tự do Vốn lưu động
Môn học Tài chính - Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đoàn, Phương Ngân
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030459
00000000nam#a2200000ui#4500
00127199
0027
004B780321F-8B21-460F-B3C8-9E9F7C882E51
005202206171620
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220617162100|zthyen
0410 |avie
08204|a322|bN4994A
1001 |aNguyễn, Thị Phương Anh
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà / |cNguyễn Thị Phương Anh; Người hướng dẫn: Đoàn Phương Ngân
260 |c2022
300 |aVIII, [9], 69 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
5203 |aCơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của của doanh nghiệp. Đưa ra thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà...
653 |aVốn lưu động
690 |aTài chính - Ngân hàng
691 |aTài chính - Ngân hàng
7001 |aĐoàn, Phương Ngân|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030459
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030459 Kho Mở - Lĩnh Nam 322 N4994A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1