• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 M28M
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô /

DDC 332
Tác giả CN Mai, Thị Hồng Mây
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô / Mai Thị Hồng May; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, [16], 78tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô.
Từ khóa tự do Công tác tổ chức
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030458
00000000nam#a2200000ui#4500
00127200
0027
0041BFC735E-A48F-4CF8-911C-6FEC69C2B722
005202206201014
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620101412|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bM28M
1001 |aMai, Thị Hồng Mây
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô / |cMai Thị Hồng May; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Ngọc
260 |c2022
300 |aVIII, [16], 78tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô.
653 |aCông tác tổ chức
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Thị Bích Ngọc|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030458
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030458 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 M28M Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1