• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thu Hoài
Nhan đề Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 / Nguyễn Thu Hoài; Người hướng dẫn: Trương Ngọc Chân
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý X, [12], 76tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.
Từ khóa tự do Hiệu quả quản trị
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Vốn lưu động
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trương, Ngọc Chân
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030457
00000000nam#a2200000ui#4500
00127201
0027
00491C455C2-3FF8-43D1-9D58-4AC90D7799FE
005202206201031
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620103121|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994H
1001 |aNguyễn, Thu Hoài
24510|aNâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 / |cNguyễn Thu Hoài; Người hướng dẫn: Trương Ngọc Chân
260 |c2022
300 |aX, [12], 76tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.
653 |aHiệu quả quản trị
653 |aDoanh nghiệp
653 |aVốn lưu động
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrương, Ngọc Chân|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030457
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030457 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1