• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị / Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Yến
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, [10], 69tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Yến
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030456
00000000nam#a2200000ui#4500
00127202
0027
0044BB583EE-48DB-45F2-802F-C148E7B54548
005202206201048
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620104827|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994H
1001 |aNguyễn, Thị Hồng Hạnh
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị / |cNguyễn Thị Hồng Hạnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Yến
260 |c2022
300 |aVII, [10], 69tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Hồng Yến|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030456
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030456 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1