• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4999H
    Nhan đề: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần ADIGI Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Nhữ, Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần ADIGI Việt Nam / Nhữ Thị Hồng Hạnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Yến
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, [12], 79tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Adigi Việt Nam.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Yến
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030455
00000000nam#a2200000ui#4500
00127203
0027
00419335ACD-75E9-4236-9F93-B2AEDBB0484E
005202206201107
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620110744|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4999H
1001 |aNhữ, Thị Hồng Hạnh
24510|aHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần ADIGI Việt Nam / |cNhữ Thị Hồng Hạnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Yến
260 |c2022
300 |aVII, [12], 79tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Adigi Việt Nam.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Hồng Yến|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030455
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030455 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4999H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1