• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46T
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thị Thanh
Nhan đề Nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam / Lê Thị Thanh; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tình
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX,110tr., [17] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử Techombank.
Từ khóa tự do Ngân hàng điện tử
Từ khóa tự do Chất lượng dịch vụ
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tình
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030454
00000000nam#a2200000ui#4500
00127204
0027
004A1CDBF5A-12A8-4225-8C2A-FC5D7605D72B
005202206201346
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620134627|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bL46T
1001 |aLê, Thị Thanh
24510|aNâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam / |cLê Thị Thanh; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tình
260 |c2022
300 |aIX,110tr., [17] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử Techombank.
653 |aNgân hàng điện tử
653 |aChất lượng dịch vụ
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Thị Tình|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030454
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030454 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 L46T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1