• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994A
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Gia Quỳnh Anh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank / Nguyễn Gia Quỳnh Anh; Người hướng dẫn: Ngô Thanh Loan
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, 63tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại . Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Loan
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030453
00000000nam#a2200000ui#4500
00127205
0027
0048E3D1229-B70A-460D-97D7-62D68BE2CA8A
005202206201356
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620135654|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994A
1001 |aNguyễn, Gia Quỳnh Anh
24510|aNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank / |cNguyễn Gia Quỳnh Anh; Người hướng dẫn: Ngô Thanh Loan
260 |c2022
300 |aVII, 63tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại . Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank.
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aHuy động vốn
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNgô, Thanh Loan|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030453
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030453 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1