• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994K
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Trung Kiên
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng / Nguyễn Trung Kiên; Người hướng dẫn: Lê Nguyễn Diệu Anh
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý III, 78tr., [11] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lê, Nguyễn Diệu Anh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030487
00000000nam#a2200000ui#4500
00127206
0027
004B7E4555B-40D3-4D42-A2B2-24AD3867BEBF
005202206201410
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620141021|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994K
1001 |aNguyễn, Trung Kiên
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng / |cNguyễn Trung Kiên; Người hướng dẫn: Lê Nguyễn Diệu Anh
260 |c2022
300 |aIII, 78tr., [11] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aLê, Nguyễn Diệu Anh|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030487
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030487 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994K Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1