• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T685H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần TRAPHACO /

DDC 332
Tác giả CN Trần, Thị Thanh Hoa
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần TRAPHACO / Trần Thị Thanh Hoa; Người hướng dẫn: Trương Ngọc Chân
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 64tr., [10] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần Traphaco.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trương, Ngọc Chân
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030485
00000000nam#a2200000ui#4500
00127208
0027
004DCF8978E-E460-4695-A8CA-0A45C2861D9A
005202206201442
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620144209|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bT685H
1001 |aTrần, Thị Thanh Hoa
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần TRAPHACO / |cTrần Thị Thanh Hoa; Người hướng dẫn: Trương Ngọc Chân
260 |c2022
300 |aVIII, 64tr., [10] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần Traphaco.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrương, Ngọc Chân|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030485
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030485 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 T685H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1