• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D6496A
    Nhan đề: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông /

DDC 332
Tác giả CN Đỗ, Minh Anh
Nhan đề Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông / Đỗ Minh Anh; Người hướng dẫn: Trương Thị Thảo
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 60tr., [15] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận về vốn lưu động, tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần phích nước Rạng Đông.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn lưu động
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Thảo
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030484
00000000nam#a2200000ui#4500
00127209
0027
00493092F20-549D-4947-B024-E57A480667D9
005202206201457
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620145746|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bD6496A
1001 |aĐỗ, Minh Anh
24510|aPhân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông / |cĐỗ Minh Anh; Người hướng dẫn: Trương Thị Thảo
260 |c2022
300 |aVIII, 60tr., [15] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận về vốn lưu động, tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần phích nước Rạng Đông.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn lưu động
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrương, Thị Thảo|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030484
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030484 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 D6496A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1