• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994L
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Long
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn / Nguyễn Xuân Long; Người hướng dẫn: Trần Thanh Phúc
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VI, 74tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Phúc
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030483
00000000nam#a2200000ui#4500
00127210
0027
0047F32432F-652F-4C26-8850-8A2EA79A09EF
005202206201526
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620152640|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994L
1001 |aNguyễn, Xuân Long
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn / |cNguyễn Xuân Long; Người hướng dẫn: Trần Thanh Phúc
260 |c2022
300 |aVI, 74tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrần, Thanh Phúc|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030483
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030483 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994L Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1