• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 P491H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội /

DDC 332
Tác giả CN Phạm, Thị Hạnh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội / Phạm Thị Hạnh; Người hướng dẫn: Lý Thị Thúy
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VI, 74tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lý, Thị Thúy
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030482
00000000nam#a2200000ui#4500
00127211
0027
004D24EE660-49F0-4A8E-A09D-86665DE13838
005202206201602
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220620160240|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bP491H
1001 |aPhạm, Thị Hạnh
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội / |cPhạm Thị Hạnh; Người hướng dẫn: Lý Thị Thúy
260 |c2022
300 |aVI, 74tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aLý, Thị Thúy|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030482
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030482 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 P491H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1