• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D6496L
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam /

DDC 332
Tác giả CN Đỗ, Thị Phương Linh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam / Đỗ Thị Phương Linh; Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hải
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 75tr., [18] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Hiệu quả
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hải
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030481
00000000nam#a2200000ui#4500
00127212
0027
0046B79BB2A-9B47-4A7E-A7BF-C11294BF74C4
005202206210845
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621084545|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bD6496L
1001 |aĐỗ, Thị Phương Linh
24510|aNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam / |cĐỗ Thị Phương Linh; Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hải
260 |c2022
300 |aIX, 75tr., [18] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aGiới thiệu tổng quan về hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam.
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aHiệu quả
653 |aHuy động vốn
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Ngọc Hải|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030481
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030481 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 D6496L Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1