• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D18G
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hồng Hà /

DDC 332
Tác giả CN Đàm, Thị Giang
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hồng Hà / Đàm Thị Giang; Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hải
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý IX, 78tr., [9] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hồng Hà.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hải
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030480
00000000nam#a2200000ui#4500
00127213
0027
0046927CCF5-363C-41A6-8E1F-0E62DA75DA0C
005202206210910
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621091038|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bD18G
1001 |aĐàm, Thị Giang
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hồng Hà / |cĐàm Thị Giang; Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hải
260 |c2022
300 |aIX, 78tr., [9] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hồng Hà.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Ngọc Hải|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030480
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030480 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 D18G Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1