• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46N
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Hoài Nam
Nhan đề Nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong / Lê Hoài Nam; Người hướng dẫn: Ngô Thanh Loan
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 62tr., [18] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về chất lượng huy động vốn của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Loan
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030479
00000000nam#a2200000ui#4500
00127214
0027
004960D0B9D-DD55-4BFF-93CB-9D84DF5B8AD5
005202206210925
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621092554|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bL46N
1001 |aLê, Hoài Nam
24510|aNâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong / |cLê Hoài Nam; Người hướng dẫn: Ngô Thanh Loan
260 |c2022
300 |aVIII, 62tr., [18] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aGiới thiệu tổng quan về chất lượng huy động vốn của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aHuy động vốn
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNgô, Thanh Loan|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030479
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030479 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 L46N Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1