• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T685H
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang /

DDC 332
Tác giả CN Trần, Khải Hoàng
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang / Trần Khải Hoàng; Người hướng dẫn: Lý Thị Thúy
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý V, 76tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Từ khóa tự do Sử dụng vốn
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lý, Thị Thúy
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030478
00000000nam#a2200000ui#4500
00127215
0027
004D09EFDF3-B721-49B4-A0EC-09BAD7CD40C8
005202206210938
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621093800|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bT685H
1001 |aTrần, Khải Hoàng
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang / |cTrần Khải Hoàng; Người hướng dẫn: Lý Thị Thúy
260 |c2022
300 |aV, 76tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang
653 |aSử dụng vốn
653 |aDoanh nghiệp
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aLý, Thị Thúy|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030478
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030478 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 T685H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1