• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 G3489A
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty May 10 - Công ty cổ phần /

DDC 332
Tác giả CN Giáp, Thị Vân Anh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty May 10 - Công ty cổ phần / Giáp Thị Vân Anh; Người hướng dẫn: Trương Thị Thảo
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 81tr., [13] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty May 10 - công ty cổ phần.
Từ khóa tự do Sử dụng vốn
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Môn học Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Thảo
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030477
00000000nam#a2200000ui#4500
00127216
0027
004CB1B30B7-0268-4FF0-9D95-512AE6423159
005202206210951
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230303162919|bnplong|c20230220105457|dmthuyen|y20220621095200|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bG3489A
1001 |aGiáp, Thị Vân Anh
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty May 10 - Công ty cổ phần / |cGiáp Thị Vân Anh; Người hướng dẫn: Trương Thị Thảo
260 |c2022
300 |aVIII, 81tr., [13] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty May 10 - công ty cổ phần.
653 |aSử dụng vốn
653 |aDoanh nghiệp
690 |aTài chính - ngân hàng và bảo hiểm
691 |aTài chính - Ngân hàng
7001 |aTrương, Thị Thảo|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030477
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030477 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 G3489A Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1