• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T613T
    Nhan đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế ngân hàng ACB - chi nhánh Hoàng Cầu /

DDC 332
Tác giả CN Tống, Huyền Trang
Nhan đề Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế ngân hàng ACB - chi nhánh Hoàng Cầu / Tống Huyền Trang; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tình
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, 83tr., [2] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do Dịch vụ thẻ
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tình
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030476
00000000nam#a2200000ui#4500
00127217
0027
00421D25016-0CBC-4197-AC51-BC45E69CEBDC
005202206211014
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621101403|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bT613T
1001 |aTống, Huyền Trang
24510|aNâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế ngân hàng ACB - chi nhánh Hoàng Cầu / |cTống Huyền Trang; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tình
260 |c2022
300 |aVII, 83tr., [2] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
653 |aNgân hàng thương mại
653 |aDịch vụ thẻ
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Thị Tình|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030476
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030476 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 T613T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1