• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994C
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Linh Chi
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà / Nguyễn Thị Linh Chi; Người hướng dẫn: Trần Đức Cân
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý X, 90tr., [10] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng quản lý, sử dụng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà.
Từ khóa tự do Sử dụng vốn
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Cân
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030475
00000000nam#a2200000ui#4500
00127218
0027
004EA51D4FB-D128-483A-A699-584753F0F3F9
005202206211025
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621102540|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994C
1001 |aNguyễn, Thị Linh Chi
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà / |cNguyễn Thị Linh Chi; Người hướng dẫn: Trần Đức Cân
260 |c2022
300 |aX, 90tr., [10] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng quản lý, sử dụng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà.
653 |aSử dụng vốn
653 |aDoanh nghiệp
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrần, Đức Cân|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030475
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030475 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994C Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1