• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 L46T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư Sao Thái Dương /

DDC 332
Tác giả CN Lê, Thanh Thùy
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư Sao Thái Dương / Lê Thanh Thùy; Người hướng dẫn: Trần Đức Cân
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, 87tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư Sao Thái Dương.
Từ khóa tự do Sử dụng vốn
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Cân
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030474
00000000nam#a2200000ui#4500
00127219
0027
00470210747-F10B-44F3-87A7-1352723532C1
005202206211042
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621104241|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bL46T
1001 |aLê, Thanh Thùy
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư Sao Thái Dương / |cLê Thanh Thùy; Người hướng dẫn: Trần Đức Cân
260 |c2022
300 |aVII, 87tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư Sao Thái Dương.
653 |aSử dụng vốn
653 |aDoanh nghiệp
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrần, Đức Cân|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030474
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030474 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 L46T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1