• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994T
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Vietcombank /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Tân
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Vietcombank / Nguyễn Thị Minh Tân; Người hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VI, 72tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Vietcombank.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Huy động vốn
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hà
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030473
00000000nam#a2200000ui#4500
00127220
0027
004E1A927FB-9AF4-4538-9B63-CD4E829F5A8E
005202206211050
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621105055|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994T
1001 |aNguyễn, Thị Minh Tân
24510|aNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Vietcombank / |cNguyễn Thị Minh Tân; Người hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hà
260 |c2022
300 |aVI, 72tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aGiới thiệu tổng quan về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Vietcombank.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHuy động vốn
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aPhạm, Thị Thu Hà|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030473
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030473 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1