• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 N4994C
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Vietinbank /

DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Thị Cúc
Nhan đề Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Vietinbank / Nguyễn Thị Cúc; Người hướng dẫn: Hoàng Thúy Phương
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 78tr., [9] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động được tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.
Từ khóa tự do Hoạt động tín dụng
Từ khóa tự do Ngân hàng công thương
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thúy Phương
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030472
00000000nam#a2200000ui#4500
00127221
0027
0047E5D3A0F-CF3D-4FE0-B37A-267B257D6A00
005202206211103
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621110324|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bN4994C
1001 |aNguyễn, Thị Cúc
24510|aNâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Vietinbank / |cNguyễn Thị Cúc; Người hướng dẫn: Hoàng Thúy Phương
260 |c2022
300 |aVIII, 78tr., [9] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động được tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.
653 |aHoạt động tín dụng
653 |aNgân hàng công thương
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aHoàng, Thúy Phương|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030472
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030472 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 N4994C Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1