• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D6496L
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội /

DDC 332
Tác giả CN Đỗ, Thư Linh
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội / Đỗ Thư Linh; Người hướng dẫn: Trần Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 8, 88tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Haraco.
Từ khóa tự do Vốn
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thùy Linh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030470
00000000nam#a2200000ui#4500
00127223
0027
0048CFAED67-CFAE-4A56-949F-829DADD735AA
005202206211142
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621114248|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bD6496L
1001 |aĐỗ, Thư Linh
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội / |cĐỗ Thư Linh; Người hướng dẫn: Trần Thị Thùy Linh
260 |c2022
300 |a8, 88tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Haraco.
653 |aVốn
653 |aHiệu quả sử dụng
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrần, Thị Thùy Linh|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030470
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030470 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 D6496L Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1