• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 H6508D
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh /

DDC 332
Tác giả CN Hoàng, Thành Đạt
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh / Hoàng Thành Đạt; Người hướng dẫn: Trần Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VIII, 91tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đưa ra lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thùy Linh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030469
00000000nam#a2200000ui#4500
00127224
0027
004E0A53910-5E5F-4BD3-BED6-431C4C184478
005202206211342
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621134238|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bH6508D
1001 |aHoàng, Thành Đạt
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh / |cHoàng Thành Đạt; Người hướng dẫn: Trần Thị Thùy Linh
260 |c2022
300 |aVIII, 91tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aĐưa ra lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Quang Minh.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aTrần, Thị Thùy Linh|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030469
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030469 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 H6508D Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1