• Khóa luận tốt nghiệp
  • Ký hiệu PL/XG: 332 M28L
    Nhan đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm /

DDC 332
Tác giả CN Mai, Văn Lộc
Nhan đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm / Mai Văn Lộc; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý VII, 76tr., [15] ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.
Từ khóa tự do Hiệu quả sử dụng
Từ khóa tự do Vốn kinh doanh
Môn học Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000030468
00000000nam#a2200000ui#4500
00127225
0027
00492EA7900-B8B8-43C7-A7BD-595634E0AA1E
005202206211355
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220621135515|zthyen
0410 |avie
08204|a332|bM28L
1001 |aMai, Văn Lộc
24510|aNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm / |cMai Văn Lộc; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Bích Ngọc
260 |c2022
300 |aVII, 76tr., [15] ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTrình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.
653 |aHiệu quả sử dụng
653 |aVốn kinh doanh
690 |aTài chính ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
7001 |aNguyễn, Thị Bích Ngọc|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000030468
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000030468 Kho Mở - Lĩnh Nam 332 M28L Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1